Rekonektivní léčení a věda

Energetické léčení je budoucností moderní medicíny. Když jsem se před pár lety poprvé setkala s Rekonektivním léčením, ještě jsem netušila, jak skvělá příležitost mi přišla do cesty. Reference na zázračná uzdravení a doplnění energie se mi zdály přehnané, ale zároveň ve mně probudily velkou zvědavost.

Můj zdravotní stav nebyl dobrý a psychika navíc zařídila, že jsem se pomalu začala připravovat na smrt. Lékař objevil nějaký stín, který se musel znovu vyšetřit, a to trvalo měsíc. Podstoupila jsem různá vyšetření a rentgeny i CT, abych objevila příčinu problému. Po půlročním zjišťování mi všichni oznámili, že jsem zcela zdravá. Radostná novina, ale to však nic neměnilo na situaci, že se mi propadala půda pod nohama. Není příjemné, když člověk neví, kdy a kde upadne.

Náhoda mě dovedla až ke Znovu-napojení, k energetické harmonizaci. A světe div se, problém zmizel. Jen tak! Žádný přístroj nebo prášky, jen člověk vytvořil něco, co zafungovalo. Od té doby jsem začala mít více energie. Navíc se mi zlepšila kvalita vlasů, nehtů i kůže. Přišlo velké zklidnění. Nejvíce jsem si však vážila toho, že jsem změnila názor na spoustu věcí kolem mě, a situace, které mě dříve stresovaly, najednou měly snadné řešení.

Když jsem hledala důvody, proč tomu tak je – uvědomovala jsem si, že zmizel strach. Nejen z mysli, ale také tělo se začalo chovat jinak i ve výškách. Dokonce jsem mohla vystoupat na rozhlednu, která mi do té doby činila potíže. Změna byla vidět a stále probíhá, je to dlouhodobý proces…

Jak je to možné?

Danou skutečnost potvrzují četné vědecké výzkumy. Však to byl také jeden z důvodů, proč přístroj GDV musel být součástí mé práce. Ověřovat působení energetické harmonizace je zábavné a velice to pomáhá lidem, kteří nevěří, jak velkou roli hraje energetické nastavení.

Je to jedna z metod, jak si ověřit, že Rekonektivní léčení působí na organismus, i když tomu člověk nevěří. Jakmile změníme energetické nastavení, dochází k měřitelným proměnám. Nově vznikající vědy mění tradiční chápání zdraví a procesu uzdravování. 

Poslední vědecké objevy se zaměřují na experimenty, které vyčíslují účinky energie, světla a informací na lidi. Cestu tomuto směru připravili vedoucí mezinárodního týmu, světově proslulí vědci William Tiller, Ph.D., Gary Schwartz, Ph.D. a Konstantin Korotkov Ph.D., s jejich studiemi frekvencí Rekonektivního léčení (Reconnective Healing), objevených Erikem Pearlem D.C. (D.C. = lékař-chiropraktik). Významné a objevné výsledky této studie poutají pozornost největších a nejvýznamnějších členů vědecké komunity. Bioenergetické studie jsou zaměřené na praktiky rekonektivního léčení a jejich klienty.

Gary Schwartz, Ph.D.

Arizonská univerzita, vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví. Studie vedená Lindou G.S. Russek, Ph.D., spoluvedoucí laboratoře. Profesní kvalifikace: vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie; a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře lidských energetických systémů. Titul Ph.D. z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asistentem profesora psychologie na Harvardu je od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychofyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behaviorální lékařské kliniky.

Studie na prakticích Rekonektivního léčení: Univerzitní laboratoř lidských energetických systémů vedla série pečlivě navržených a kontrolovaných experimentů s doktorem Ericem Pearlem a dalšími praktiky Rekonektivního léčení, aby zjistila, zda je rekonektivní energie měřitelná a skutečná. Doktor Eric Pearl a několik praktiků posloužili při studii jako odesílatelé energie a několik dobrovolníků pak jako příjemci.

Výsledky: První výsledek ukazuje, že objekty se zavázanýma očima mohou cítit energii až 83 % času. Druhý ukazuje, že energetické funkce jsou elektromagnetickým signálem. Třetí ukazuje, že příjemcovy srdeční vlny měřené na EKG se odrážejí i v mozkových vlnách měřených na EEG. Nejsignifikantnějším ve třetím experimentu je fakt, že subjekt si energii plně uvědomuje, stejně reaguje mozek, tedy mozek nějak nevědomě detekuje a přijímá energii bez potřeby myšlení, důvěry, naděje nebo víry.

Komentář: Podle Schwartze: „Závěrem tohoto experimentu bylo, že energie je prokazatelně reálná, detekovatelná a měřitelná – a pozoruhodná.“

Ann Linda Baldwinová, Ph.D., a Gary Schwartz, Ph.D.

Arizonská univerzita, Laboratoř pro výzkum vědomí a zdraví, oddělení psychologie a oddělení fyziologie na lékařské vysoké škole. Profesní kvalifikace: Ann Linda Baldwinová: profesorka fyziologie a psychologie na Arizonské univerzitě. Držitelka bakalářského titulu za fyziku na Bristolské univerzitě ve Velké Británii, inženýrský titul z radiační fyziky z Londýnské univerzity a Ph.D. z fyziologie z Královské univerzity v Londýně.

Studie: Studie se snaží potvrdit, že 10minutová terapie Rekonektivního léčení může zvětšit rozsah pohybu a zdvihnutí ruky u lidí, kterým lékaři diagnostikovali „zmražené rameno“ nebo jiné onemocnění omezující pohyblivost. Bylo to měřeno v porovnání s kontrolní skupinou, fyzioterapií a dalšími.

Výsledky: Studie ukazuje, že 10minutové sezení RL prokazatelně zvětšuje rozsah pohybu v průměru o 26 % u osob s omezenou hybností ramene. Úhel zvětšení pohybu byl prokazatelně větší než u fyzioterapie. RL také prokazatelně snižuje bolesti zúčastněných osob, když získaly možnost zvednout ruce.

Konstantin Korotkov, Ph.D.

Konstantin Korotkov, Ph.D., zástupce ředitele Sankt Petersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury.

Profesní kvalifikace: zástupce ředitele Sankt Petersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury. Profesor IT věd a biofyziky na Sankt Petersburské federální univerzitě výpočetních technologií, mechaniky a optiky. Profesor výzkumu na Sankt Petersburské akademii tělesné kultury. Prezident Mezinárodní unie pro lékařskou a aplikovanou bioelektrografii. Člen editorského týmu: Journal of Alternative and Complementary Medicine (Časopis alternativní a celostní medicíny) a Journal of Science of Healing Outcomes (Vědecký časopis o léčebných výsledcích).

Studie: Studie byla připravena k zaregistrování změn, které se vyskytují u lidí, kteří absolvovali Rekonektivní léčení. V červnu 2010 provedli dva praktici Rekonektivního léčení toto léčení u pěti dobrovolníků. Emise energie z otisků prstů dobrovolníků byly snímány Korotkovovou Elektrofonickou zobrazovací kamerou (EPC), a to před a po léčení. Studie byla prováděna v Mezinárodní společnosti pro studium poznávání energie a energetickou medicínu, stala se objektem přezkoumání a byla publikována ve vědeckém časopise.

Výsledek: Zvýšení energie bylo zaznamenáno všemi pěti lidmi, přičemž konkrétně tři z nich vykazují prokazatelné změny. Měření také ukazují redukci entropie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie), což představuje prokazatelnou harmonizaci pacientova stavu.

Glen Rein, Ph.D.

ředitel Výzkumné laboratoře kvantové biologie, NY (New York)

Profesní kvalifikace: ředitel Výzkumné laboratoře kvantové biologie, NY (New York). Senior vědecký pracovník/ředitel v Estee Lauder, vědecký výzkumník v lékařském centru na Stanfordské univerzitě, asistent profesora v Mt. Sinaiské nemocnici.

Studie: Studie byla navržena pro stanovení dopadu Rekonektivního léčení na lidskou DNA. V experimentu byla rostlinná DNA vystavena „šoku“ tepla a elektřiny. Bylo známo, že DNA se po šoku rozvine. Pokud se nechá zotavit sama, znovu-napojení trvá po daný časový úsek, kdy si bere světlo, aby se znovu-napojila. Rein zkoumal – za použití spektrofotometru – zotavení DNA po působení různých léčebných metod: Reiki, Johrei, Jin Shin a Rekonektivní léčení.

Výsledky: S Reiki, Johrei, Jin Shi se DNA znovu napojuje pomaleji, než je stanovená norma. S RL se napojuje RYCHLEJI. Mimoto došlo prokazatelně po RL k opravě některých vrozených nebo získaných defektů DNA rostlin. To potvrzuje, že RL je rozdílné a má přímý dopad na DNA u člověka.