Analýza přístrojem GDV

GDV kamera ukáže stav energetických center.

Upozorní na nadměrné zatěžování konkrétních orgánů ve fyzické, ale i psychické rovině. 

Odhalí energetickou nerovnováhu a upozorní na oblast, která odebírá hodně energie, což je pro nás signál, že něco nemusí být v pořádku. 

Poznejte své energetické pole.

Všimněte si, kde jsou mezery a bílá místa (vlevo). Následně jsou po frekvenčním léčení vyplněna (vpravo). 

S pomocí diagnostiky GDV můžeme sledovat účinnost různých energetických technik, které mají vliv na náš organismus.

Pokud je v této fázi orgán posílen, posílí se také jeho celkový zdravotní stav. 

Pohled do budoucnosti

Obrovský význam GDV spočívá v tom, že na základě výsledků měření energetické úrovně jednotlivých orgánů či celých systémů lidského těla lze včas nastavit opatření vedoucí k jejich zlepšení.

K oslabení orgánů může docházet vlivem dlouhodobého stresu, životního stylu nebo těžkých životních situací. 

Pokud nedojde k odstranění příčiny oslabování orgánu, problém se může zhmotnit na fyzické úrovni - zpravidla propuknutím nemoci nebo jejích příznaků.

Před měřením 

Hodinu před měřením GDV by měřená osoba neměla nic jíst ani pít. Během předchozích 24 hodin by neměla konzumovat alkohol. 

V období menstruace není měření vhodné. Jelikož přístroj snímá energii z bříšek prstů, délka nehtů by neměla přesahovat 0,5 cm.

Jak probíhá měření konkrétně

  1. Proměříme stav energetických center.
  2. Probereme možné varianty nápravy. V případě zájmu obnovím správné fungování energetických center a znovu proměříme úspěšnost. 
  3. Odcházíte s doporučením, jak své tělo zharmonizovat. 
  4. S sebou si odnášíte vytištěnou energetickou diagnostiku orgánů.
  5. Dostáváte tak šanci s tím něco udělat dřív, než se v budoucnosti projeví tento nesoulad formou nemoci. 

V případě, že máte zájem o diagnostiku pomocí přístroje Healy, který provádí měření energetického pole na dálku, klikněte zde.

Jak probíhá měření? 

GDV přístroj (Gas Discharge Visualization) je využíván pro měření a vizualizaci energetického pole v lidském těle. 

Zobrazuje množství a kvalitu energetických bodů na prstech, což umožňuje posoudit stav a funkčnost jednotlivých orgánů a celkové zdraví člověka.

GDV přístroj je využíván jak v alternativní, tak i konvenční medicíně, a to především k diagnostice a sledování změn zdravotního stavu člověka.

Technologii GDV přijalo v roce 1999 ruské ministerstvo zdravotnictví jako lékařskou technologii.

Je certifikovaná v Evropě, USA, Austrálii a po celém světě ji využívá mnoho lékařů, terapeutů a výzkumníků. Měření nelze provádět na dálku. Cena 1200 Kč.