Jak se uzdravit

Lékaři a vědci z celého světa se snaží nalézt to, co spojuje lidi, kteří dokázali porazit nemoc označovanou za nevyléčitelnou, jakou je například rakovina. Co tito lidé dělali, že dokázali často bez chemické léčby svým chováním a myšlením uzdravit své tělo? Vědci se shodují v několika bodech a prvním z nich je změna myšlení a navýšení vědomí. Psychiatr, který se dvacet let zabýval studiem vědomí, D. R. Hawkins, je přesvědčen, že navýšením vědomí nad 540 již lidé prožívají spontánní uzdravení. Lidem se v této rovině mysli velmi daří přitahovat si náhodami to, po čem vždy toužili. V tomto nastavení mysli to jde lehce a samo. Tedy jedním ze způsobů je navýšení vědomí neboli vibrace, jak potvrzuje také kvantová mechanika. Technika, kterou se můžete posunout je sebeléčba.

Teprve když má člověk k dispozici dostatek informací, může se správně rozhodovat. Mým životním posláním je pomáhat lidem nalézt klid, radost a zdraví. Existují návody založené na vědeckých výzkumech, které nám mohou zásadně změnit život, uzdravit tělo i mysl. Pak můžeme nalézt klid uvnitř sebe a jen sledovat tu hru, které se říká život. 

Což mi dává velký smysl, neboť Rekonektivní léčení, které provádím, navyšuje vibraci a lidé mi pak píší, že se toto frekvenční léčení projevilo nejen v jejich psychice, ale velmi často i ve fyzické oblasti. U klientů, se kterými jsem ve spojení více let, jsem si také všimla, že se rychle posouvají ve svém vývoji. To, co by chápali několik let, se děje mnohem rychleji. Intuice jim pomáhá při rozhodování. Lidé jsou vyrovnanější, klidnější a přitahují si „náhodami“ jiné životní situace. Zkrátka se jim daří lépe. Už vidí věci v širších souvislostech, a když se ohlédnou zpět, mají radost z toho, kolik věcí dokázali pochopit, změnit, udělat či nastavit…

Dalšími body, které tito uzdravení lidé zmiňovali, jsou změna stravy, životního stylu a životního zaměření, cíle. Lékaři, kteří vědí, jak funguje medicína, zavádějí do léčebných postupů také esoteriku a někteří rovněž praktikují energetické léčení. 

Záleží také na tom, jakého doktora si přitáhnete, jakým způsobem vám sdělí diagnózu a jestli vám naprogramuje i prognózu. Zda má vaše tělo dost energie a informací na to, abyste se správně rozhodovali, protože to je další důležitý prvek: musíte vzít život do svých rukou. Nečekat, že někdo bude dělat rozhodnutí za vás, a vy mu pak alibisticky budete dávat vinu za to, že se to nepovedlo. A na to jsme také nebyli zvyklí. Lékař byl bůh, a jestliže se spletl, neměli jste šanci to zjistit. Naopak, když si přitáhnete skvělého lékaře a vaše intuice potvrdí, že to, co navrhuje, je správné a vám to může za těchto okolností pomoci, pak je to v pořádku. 

Žijeme v době, kdy už nestačí jen vědět, ale kdy je potřeba vědět jak. Všichni jsme tvůrci našich životů a jenom my sami můžeme dosáhnout svého vnitřního naplnění. Umění vytvořit si svůj vlastní vnitřní život je tou největší dovedností. 

Dokud se toto nenaučíme, náš vnitřní život bude jenom reakcí na podněty, což z dlouhodobého hlediska může vést k nemoci a nespokojenosti. Někteří z nás žijí podle svých pravidel, ale jiní se nechávají ovládat okolnostmi. Tím se vzdávají své vnitřní síly, kterou můžeme využít k přeprogramování své mysli a podvědomí a stát se tvůrcem svého života. 

Nejde to snadno, to je jasné. Informace se nedá předat, ta se musí prožít a pochopit. Proto je potřeba vědět, proč některá cvičení dělám, i když nevidím okamžitý výsledek. Budeme pracovat s vědomím, naučíme se programovat si mysl a budoucnost. Epigenetika ukazuje, že můžeme vypínat a zapínat jednotlivé geny svou pozorností. To je další důkaz, že jsme za své zdraví zodpovědní sami a naše nastavení lze měnit. 

Chemické reakce v těle ovlivňují biologické procesy. To, jak se cítíme a jak se rozhodujeme. Často stačí jen poslouchat svůj vnitřní hlas, svou intuici a ta nám radí nejlépe. 

Co tedy můžete udělat, pokud si chcete vylepšit svůj život? Pojďte se mnou do dvouměsíčního kurzu a naučte se techniky, které vám pomohou změnit svůj život. Anebo pokud nemáte zatím dostatek síly nebo času na učení, můžete si vylepšit imunitní systém a zharmonizovat tělo metodou Rekonektivního léčení.