Co si vybrat?

Staré moudré přísloví říká: „To, co si bereš na cestu, rozhoduje o tom, jestli to bude cesta utrpení, cesta moudrosti, cesta blaženosti nebo cesta ztráty.“

Považ – poutník potká dva kameníky. Zeptá se jednoho, co dělá, a ten mu odpoví: „Osekávám tento kámen do kvádru.“ 

Zeptá se druhého, který dělá totéž, a dostane se mu odpovědi: „Stavím katedrálu.“ 

Ten první člověk přijal nějakou práci. Ten druhý našel své poslání. Je součástí usilování o něco většího než je on sám.

Dbej na to, aby sis vybral svou cestu srdcem…