Rekonektivní léčení opravuje DNA

Věda ukazuje, že Rekonektivní léčení opravuje DNA rychleji než cokoli jiného, ​​co máme k dispozici

Dr. Glen Rein, ředitel výzkumné laboratoře Quantum Biology Research Laboratory v Coloradu, studoval účinky léčebných modalit na DNA, když ho zaujalo RL. Provedl několik testů – a výsledky ho ohromily. RL totiž reagovalo jinak, než by se dalo očekávat. 

  • Test: Dr. Rein a jeho tým denaturovali (částečně poškodili) lidskou DNA pomocí horké vody. Část poškozených vzorků potom byla vystavená Rekonektivnímu léčení, druhá část zůstala v denaturovaném stavu k porovnání výsledků. Členové týmu vše pozorovali v reálném čase. 
  • Předchozí zkoumání: Dr. Rein již podobné testy provedl s lidmi praktikujícími reiki nebo qigong (čchi kung). Zjistil, že tyto jejich léčebné zásahy zpomalily obnovu DNA, která se postupem času přirozeně restaurovala zpět do původního stavu. Vzhledem ke vzrušujícím léčebným účinkům Rekonektivního léčení očekával Dr. Rein stejné výsledky s lidmi praktikujícími RL. 
  • Výsledky: Oproti jeho očekáváním byla DNA vystavená Rekonektivnímu léčení obnovená (uzdravená) rychleji než DNA vystavená energiím reiki nebo čchi kungu, a dokonce rychleji než kontrolní vzorky. 

U Rekonektivního léčení se DNA nejen narovnala, ale – oproti reiki a čchi kungu – jako jediná předčila očekávání: nejen že se šroubovice DNA vrátila do původního stavu, ale dokonce se u ní opravily nedostatky, které původní odebraná DNA měla. Dostala se tedy do lepšího než původního stavu díky uzdravovacímu procesu, který nastal.

Science Shows RH Repairs DNA Faster than Anything Else Available to Us

Dr. Glen Rein, Director of the Quantum Biology Research Lab in Colorado, was studying the effects of healing modalities on DNA when he became intrigued by Reconnective Healing. He put RH to the test… and the results astounded him. Reconnective Healing did not behave as predicted.

  • THE EXPERIMENT  Dr. Rein and his team denatured (partially unwound) human DNA with extremes of hot water. Some samples were exposed to RH and others remained untouched as a control. The results were observed in real time
  • PREVIOUS FINDINGS  Dr. Rein had already done similar tests with Reiki and Qigong practitioners and had found that their healing intervention slowed down the rewinding of the DNA, which rewound back naturally over time. Because of the highly dramatic healing effects of RH, Dr. Rein expected to see the same results with the RH practitioners
  • RESULTS  Contrary to his expectations, the DNA exposed to RH rewound (healed) faster than the ones exposed to Reiki and Qigong and faster than the control samples